Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Důležité odkazy

APLA PRAHA METODICKÉ A DIAGNOSTICKÉ STŘEDISKO

Dolanská 23, 161 00, Praha 6 – Liboc

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., ředitelka, psycholog-diagnostik

tel.: 220 571 249, mob. 606 729 672

e-mail: thorova@apla.cz


Středisko rané péče SPRP Olomouc

- pro rodiny s dětmi do 7 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením (PAS)

U Botanické zahrady 828/4, 779 Olomouc

tel.: 774 734 035

e-mail: olomouc2@ranapece.cz


PORTÁL Autismus.cz

Internetový portál o poruchách autistického spektra

www.autismus.cz


KRAJSKÁ KOORDINÁTORKA PRO OBLAST AUTISMU Mgr. Kateřina Lamačová

Olomouc, Svatoplukova 11,  771 00 Olomouc – Řepčín

tel.: 585 414 709

e-mail: lamacova@zsmat.cz


APLA OLOMOUCKÝ KRAJ o.s.

Třebízského 1, Šumperk

Lenka Čermáková

tel.: 777 020 526

e-mail: cermakovalenka@seznam.cz


PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Husitská 12, 787 01 Šumperk

tel. 583 215 279

mail: ppp.sumperk@worldonline.cz

www.pppsumperk.cz


SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, o.s.

Temenická 104, 787 01 Šumperk

Ing. Mgr. Nataša Strakošová – Vykydalová

tel.: 583 250 246, 583 213 910

mail: n.vykydalova@seznam.cz

www.spmp-sumperk.czCENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Mojmír Janků – sociální pracovník

Nám. Jana Zajíce, 787 01 Šumperk

tel.: 583 212 019

e-mail: czpsumperk@centrum.cz

www.czp-ok.estranky.cz


STŘEDNÍ ŠKOLA, ZŠ A MŠ ŠUMPERK, HANÁCKÁ

Hanácká 3, 787 01 Šumperk

Mgr. Jana Večeřová - ředitelka

tel.: 583 213 166

e-mail: zssumperk@seznam.cz

www.zssumperk.cz/


ZŠ A STŘEDNÍ ŠKOLA POMNĚNKA ŠUMPERK, o.p.s.

Šumavská 13, 787 01 Šumperk

Ing. Mgr. Nataša Strakošová – Vykydalová - ředitelka

tel.: 583 213 910

e-mail: n.vykydalova@seznam.cz


SCHOLA VIVA, o.p.s., ŠUMPERK

Erbenova 16, Šumperk, 787 01

Mgr. Miroslav Haltmar – ředitel

tel.: 583 214 453

e-mail: viva@schola-viva.cz

www.schola-viva.cz


MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

nám. Míru 1, 787 93 Šumperk

e-mail: posta@musumperk.cz

www.sumperk.cz


ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY - KRAJSKÁ POBOČKA - KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK

Lidická 49, 787 01 Šumperk

  • přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na bydlení
  • dávky pěstounské péče
  • pohřebné
  • příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky
  • příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc

tel.: 950 164 555

e-mail: Frantisek.Homola@su.mpsv.cz, posta@su.mpsv.cz


OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ul. 17. listopadu 19, 787 01 Šumperk

  • služby v oblasti sociálního zabezpečení – důchodové a nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, posudková služba ČSSZ,

tel.: 583 302 111

e-mail: posta.su@cssz.cz

www.cssz.cz

 

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ ŠUMPERK

Domov důchodců U Sanatoria  25, 787 01 Šumperk - vždy ve čtvrtek
psycholog Mgr. Eva Bazínková , psychiatr MUDr. Miroslav Novotný

Nestátní zdravotnické zařízení poskytující psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické služby:

- KBT
- psychosomatické poruchy
- neurotické stavy
- léčba depresí - infusní terapií v ambulantních podmínkách
- specializovaná psychiatrická, psychologická a psychoterapeutická péče pro děti, dorost, dospělé a seniory
- léčba psychotických onemocnění

tel.: 583223973

www.cdzjesenik.cz

 

DĚTSKÉ CENTRUM OSTRŮVEK

U Dětského domova 269, Olomouc

tel.: 585 434 935 fax: 585 411 536
e-mail: sekretariatdc-ostruvek.cz
Datová schránka: ID 6rmk7mw

- poskytují respitní pobyty -  zajišťují komplexní péči o děti na základě dohody s biologickými rodiči nebo pěstouny.

http://www.dc-ostruvek.cz/

 

Mgr. Lucie Mucalová

terapeut pro děti, rodinu a mezilidské vzahy
Brno, Masarykova 37 (5. patro)

Tel.: +420 732 448 449
Email: L.Mucalova@seznam.cz
Skype: luciemucalova
Facebook: Mgr. Lucie Mucalová