Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Osobní asistence

NROS

 

Cílem projektu je zajistit osobní asistenci pro chlapce s autismem a zároveň odlehčit  rodině v náročné péči o dítě s autismem, umožnit matce odpočinek a možnost soustředit se na péči o mladší dítě. V rámci projektu nabízíme rodině aktivity v klubovně a pobyt v odlehčovacím bytě. Jedná se o krátkodobý pobyt (na 1 noc) dítěte mimo vlastní domov s osobním asistentem. Projekt bude realizován od 1.7.2016 - 30.6.2017. Příspěvek bude použit na mzdy osobních asistentů.

 


vigo

 

Nadace Vigo Foundation poskytla Dětskému klíči nadační příspěvek na osobní asistenci pro chlapce s diagnózou dětský autismus.

Osobní asistence zpřístupní chlapci s PAS vzdělávání ve speciální škole tak, aby se mohl plnohodnotně účastnit výuky. Umožní účast na všech mimoškolních akcích pořádaných školou. Zajistí pomoc nebo podporu v úkonech péče o vlastní osobu, které jsou nutné k úspěšnému průběhu vyučování.

Osobní asistence umožňuje chlapci se zdravotním postižením účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování i ostatních společenských aktivit, které škola pořádá.