Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Sociální služby

logo_KrOL

Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje byla Dětskému klíči poskytnuta účelová dotace z prostředků účelové státní dotace. Dotace byla poskytnuta na běžné výdaje související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Jedná se o osobní asistenci, odlehčovací službu.

 

logo_KrOL

Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje nám z finančních prostředků Olomouckého kraje byla poskytnuta dotace na běžné výdaje související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Finanční prostředky byly poskytnuty na osobní asistenci.

 

sumperk_3

V roce 2017 jsme na činnost Dětského klíče obdrželi dotaci od města Šumperka. Projekt je zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra. Finanční příspěvek bude použit na pomůcky a hračky pro děti a částečně na úhradu provozních nákladů.

 

sumperk_3

Na zajištění poskytování sociáních služeb Dětského klíče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsme od Města Šumperk obdrželi také dotaci na osobní asistenci a odlehčovací služby.

 

 

vikýřoviceObec Vikýřovice

Obcí Vikýřovice nám byla poskytnuta dotace na úhradu výdajů spojených s činností organizace, jejíž činnost má přínos pro obyvatele na území obce Vikýřovice. Více informací o obci http://www.vikyrovice.cz


 

zabreh

Město Zábřeh poskytlo Dětskému klíči neinvestiční dotaci na úhradu výdajů souvisejících s celoroční činností organizace. Více informací o městu http://www.zabreh.cz