Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončené projekty

.

Ukončené projekty

Šumperk

V roce 2014 jsme na činnost Dětského klíče obdrželi dotaci od města Šumperka. Projekt je zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra.

Finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč bude použit na pomůcky a hračky pro děti a částečně na úhradu provozních nákladů.

NROS

Pro období 1.11.2013 – 31.10.2014 jsme od NROS obdrželi finanční příspěvek na projekt „MÁJA“. Cílem projektu je umožnit Máje pravidelně navštěvovat volnočasové aktivity a účastnit se letního pobytu pro děti s autismem. Při činnostech, které dívka kvůli svému handicapu není schopna sama zvládnout, pomáhá na základě individuálního plánu osobní asistent. Mája tak je motivována k rozvoji a udržení stávajících schopností a dovedností, může trávit volný čas mezi vrstevníky. Dílčím cílem projektu je poskytnout matce prostor pro odpočinek a regeneraci sil.

Projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Vigo Foundation

Odlehčovací služba pro Marečka – projekt je zaměřen na odlehčovací služby pro chlapce s autismem. Cílem projektu je podpora chlapce v jeho snaze o posílení návyků pro interakci ve standartním životě a pomoc rodině. Odlehčovací služba probíhá v odpoledních hodinách, zajišťuje ji osobní asistentka dle potřeb Marka a jeho rodiny.

MPSV

MPSV

V roce 2013 jsme obdrželi dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – služba osobní asistence a odlehčovací služby. Osobní asistenci poskytujeme dětem a mladým lidem, které z důvodu dg. poruchy autistického spektra, potřebují pomoc osobního asistenta. Dětem a mladým dospělým s autismem zajišťujeme také osobní asistenci do volnočasových aktivit.

Posláním odlehčovací služby Dětského klíče je poskytnout na přechodnou dobu péči dětem s PAS, které potřebují vysokou míru podpory během celého dne a nemohou zůstat sami ve svém přirozeném domácím prostředí. Odlehčovací služby poskytujeme pobytové, terénní a ambulantní. V rámci služby realizujeme víkendové pobyty, výlety, děti navštěvují aktivity v klubovně. Podle potřeb rodin a našich personálních možností realizujeme odlehčovací pobyty různého rozsahu v odlehčovacím bytě pro děti s autismem.

Poskytnutá dotace bude čerpána na mzdové prostředky a provozní náklady. Projekt je realizován od 1.1.2013 – 31.12.2013.

Olomoucký kraj

Odlehčovací služby- projekt vznikl v rámci příspěvkového programu Krajského úřadu Olomouckého kraje - dotační program Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout odlehčovací službu převážně v  odlehčovacím bytě klientům s PAS. S dítětem byl vždy jeden asistent, který zajišťoval dítěti program, pracoval na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností. Asistent také zajišťoval chod domácnosti. Smyslem služby bylo umožnit pečujícím osobám prostor pro odpočinek a vyřizování osobních záležitostí.

Olomoucký kraj

Prázdninový pobyt pro děti s autismem - cílem projektu bylo uskutečnit pobyt pro děti s poruchami autistického spektra, které se  z důvodu svého postižení a kvůli problémovému chování nemohly zúčastnit jiných pobytů a táborů. Děti s PAS se zúčastnily letního pobytu ve Štědrákově Lhotě. Letní pobyt  proběhl ve dvou 5denních navazujících turnusech v době od  10.8. do 18.8.2013. Pobyt vedla vedoucí osobní asistence, tým doplňovali osobní asistenti. Asistenti se spolu s vedoucím týmu podíleli na zajištění programu pobytů, pracovali s uživateli na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností a celodenně o uživatele pečovali. Rodiny pečující o dítě s PAS tak získají čas k odpočinku, regeneraci sil a možnost vykonávat jiné činnosti, než je jen péče o dítě s postižením.

Šumperk

V roce 2013 jsme na činnost Dětského klíče obdrželi dotaci od města Šumperka. Projekt je zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra.

Finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč bude použit na pomůcky a hračky pro děti a částečně na úhradu provozních nákladů.

ESF

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2012 - 2014 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od  3.6.2013 do  30.11.2013 bylo u  zaměstnavatele  Dětský klíč Šumperk, o.p.s. v rámci projektu podpořeno 1vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou  71.870,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj.61089,50 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%,  tj  10780,50 Kč.

Letáček ke stažení

Pro období 1. 11. 2012 – 31. 10. 2013 jsme od NROS obdrželi finanční příspěvek na projekt „MÁJA“. Cílem projektu je umožnit Máje pravidelně navštěvovat volnočasové aktivity a účastnit se letního pobytu pro děti s autismem. Při činnostech, které dívka kvůli svému handicapu není schopna sama zvládnout, pomáhá na základě individuálního plánu osobní asistent.  Mája tak bude motivována k rozvoji a udržení stávajících schopností a dovedností, může trávit volný čas mezi vrstevníky. Dílčím cílem projektu je poskytnout matce prostor pro odpočinek a regeneraci sil.

Projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

NrOS