Přejít k hlavnímu obsahu

Respitní péče pro děti a mladé dospělé s autismem

Projekt

Respitní péče pro děti a mladé dospělé s autismem

Projekt reaguje

na obtížnou situaci dětí a mladých dospělých s PAS a na jejich rodiny.  Náplní projektu je umožnit těmto dětem/mladým dospělým život v jejich přirozeném prostředí a zajistit rodinám těchto dětí dostupnost odlehčovací služby formou odlehčovacího bytu.


Cílem projektu

je podpora dětí/mladých lidí s PAS, rozvoj jejich schopností v oblasti vnímání, motoriky a sebeobslužných dovedností, zlepšení sociální komunikace a samostatnosti, naplňovat jejich sociální potřeby a v co nejvyšší míře je začlenit do společnosti. Dílčím cílem projektu je umožnit rodinám pečující o dítě/mladého dospělého s PAS prostor pro odpočinek, pomoci jim vytvářet vhodné podmínky pro skloubení nároků péče o nezaopatřené dítě/mladého dospělého s PAS s osobním životem.

V rámci projektu nabízíme pečujícím rodinám odlehčovací službu. Dostupnost služby zajistí možnost vzájemného oddechu pečujících a pečovaných osob, příležitost pro rozvoj a seberealizaci obou stran.

Projekt je realizován od 1.7.2016 - 31.12.2016.


Nadace Dětský mozek