Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Autismus není překážkou

ESF

2010 - 2013 Autismus není překážkou

Program pro mladistvé s autismem a osoby pečující  o osobu blízkou s autismem

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/43.00002

Projekt se zaměřuje na podporu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti a na trh práce. Hlavním cílem je postupné odstraňování bariér, které brání mladistvým s diagnostikovanou poruchou autistického spektra v přístupu ke vzdělání a zaměstnání. Druhotným cílem je umožnit sociální začleňování osob pečujících o osobu blízkou (rodiče dětí s autismem) a podpořit je v návratu na trh práce.

Během projektu bude s cílovou skupinou dlouhodobě a systematicky pracováno. Budou podchyceny již osoby ve věku od 15 let, u kterých prostřednictvím nácviků sociálních dovedností budou rozvíjeny potřebné dovednosti a základní pracovní návyky. Tyto osoby budou motivovány k tomu, aby si vytvořily představu o zaměstnání, které by chtěly v budoucnu vykonávat.

Druhou cílovou skupinu tvoří osoby pečující o osobu blízkou s PAS. Projekt se snaží umožnit těmto osobám, znevýhodněným na trhu práce z důvodu péče o osobu s PAS, prohloubit či rozšířit profesní způsobilost, poskytnout jim poradenství vedoucí k motivaci a aktivizaci při návratu na trh práce.

Aktivity projektu:

  • Oslovení a motivace cílových skupin
  • Nácvik sebeobslužných a sociálních dovedností
  • Nácvik pracovních dovedností a pracovního chování
  • Příprava na vstup na trh práce
  • Tréninkové bydlení
  • Aktivizace zdrojů pečujících osob
  • Klub rodičů
  • Řízení projektu

Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců.
Projekt je v souladu s cíli OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Svými aktivitami přispívá k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Zároveň zvyšuje kvalitu sociálních služeb.
Zájemci o účast v projektu nás mohou kontaktovat na adrese: detskyklic@seznam.cz.

Projekt byl realizován od 1.7.2010 do 30.6.2013.

LETÁK K PROJEKTU KE STAŽENÍ ZDE

Soubory ke stažení