Přejít k hlavnímu obsahu

Možné způsoby podpory

Dětský klíč Šumperk, o.p.s., je poskytovatelem sociálních služeb, který pomáhá a poskytuje podporu dětem a mladistvým s poruchami autistického spektra a rodinám o ně pečujícím.

Financování naší služby je vícezdrojové, získáváme finanční prostředky na naši činnost od institucí státní správy i samosprávy, z projektů, grantů, od nadací, firem, jednotlivců.

Chcete-li podpořit naši činnost, budeme vděčni za jakýkoliv způsob pomoci.

Možné způsoby podpory:

 • finanční podpora formou jednorázového finančního daru
 • pravidelná finanční podpora formou trvalého příkazu z bankovního účtu
 • koupí trička a dalších propagačních předmětů v sídle organizace nebo na e-shopu 
 • materiální podporou
 • dobrovolnictví – poskytnutí bezplatné služby
 • veřejná sbírka darujspravne.cz
 • http://shop.detskyklic.cz/ nebo dárkové poukazy v libovolné hodnotě na naše výrobky

Tím, že nás podpoříte, získáte:

 • dobrý pocit, že jste udělali správnou věc
 • darovací smlouvu pro odpis z daní
 • možnost prezentace na našich webových stránkách
 • možnost prezentace ve výroční zprávě Dětského klíče