Přejít k hlavnímu obsahu

Možné způsoby podpory

Dětský klíč Šumperk, o.p.s., je poskytovatelem sociálních služeb, který pomáhá a poskytuje podporu dětem a mladistvým s poruchami autistického spektra a rodinám o ně pečujícím.

Financování naší služby je vícezdrojové, získáváme finanční prostředky na naši činnost od institucí státní správy i samosprávy, z projektů, grantů, od nadací, firem, jednotlivců.

Chcete-li podpořit naši činnost, budeme vděčni za jakýkoliv způsob pomoci.

Možné způsoby podpory:

  • finanční podpora formou jednorázového finančního daru,
  • pravidelná finanční podpora formou trvalého příkazu z bankovního účtu,
  • koupí trička a dalších propagačních předmětů,
  • materiální podporou,
  • dobrovolnictvím – poskytnutím bezplatné služby,
  • veřejnou sbírkou – formou zaslání dárcovské zprávy DMS nebo prostřednictvím darujspravne.cz.

Tím, že nás podpoříte, získáte:

  • dobrý pocit, že jste udělali správnou věc,
  • darovací smlouvu pro odpis z daní,
  • možnost prezentace na našich webových stránkách,
  • a možnost prezentace ve výroční zprávě Dětského klíče.