Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Jak pomoci

     Dětský klíč Šumperk, o.p.s., je poskytovatelem sociálních služeb sociální péče, který pomáhá a poskytuje podporu dětem a mladistvým s poruchami autistického spektra a rodinám o ně pečujícím.

     Financování naší služby je vícezdrojové, získáváme finanční prostředky na naši činnost od institucí státní správy i samosprávy, z projektů, grantů, od nadací, firem, jednotlivců.

     Chcete-li podpořit naši činnost, budeme vděčni za jakýkoliv způsob pomoci.

Možné způsoby podpory:

-         finanční podpora formou jednorázového finančního daru,

-         pravidelná finanční podpora formou trvalého příkazu z bankovního účtu,

-         koupí trička,

-         materiální podporou,

-         dobrovolnictvím – poskytnutím bezplatné služby,

-         veřejnou sbírkou – formou zaslání dárcovské zprávy DMS.

Tím, že nás podpoříte, získáte:

-         dobrý pocit, že jste udělali správnou věc,

-         darovací smlouvu pro odpis z daní,

-         možnost prezentace na našich webových stránkách,

-         a možnost prezentace ve výroční zprávě Dětského klíče.