Přejít k hlavnímu obsahu

Autismus a rodina

Projekt

Autismus a rodina

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Projekt je zaměřen

na komplexní zlepšení kvality života dětí a mladistvých do 18 let se zdravotním a sociálním znevýhodněním a jejich rodiny. Aktivity projektu jsou rozděleny do částí, které jsou vzájemně propojeny. První část je zaměřena na zvýšení dostupnosti a rozšíření kapacity odlehčovacích služeb pro děti a mladistvé s PAS. Dále pak na rozvoj dovedností a samostatnosti dětí/mladistvých s PAS. Druhá část se zaměřuje na podporu rodičovských kompetencí rodin s dětmi a mladistvými se specifickými potřebami - PAS.

Projekt je realizován od 1.4.2015 – 31.3.2016.


Autrismus a rodina