Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Autismus a rodina

ffn 11

Projekt je zaměřen na komplexní zlepšení kvality života dětí a mladistvých do 18 let se zdravotním a sociálním znevýhodněním a jejich rodiny. Aktivity projektu jsou rozděleny do částí, které jsou vzájemně propojeny. První část je zaměřena na zvýšení dostupnosti a rozšíření kapacity odlehčovacích služeb pro děti a mladistvé s PAS. Dále pak na rozvoj dovedností a samostatnosti dětí/mladistvých s PAS. Druhá část se zaměřuje na podporu rodičovských kompetencí rodin s dětmi a mladistvými se specifickými potřebami - PAS. Projekt je realizován od 1.4.2015 – 31.3.2016.

 

 

 

AUTISMUS A RODINA

Fotogalerie