Přejít k hlavnímu obsahu

Rodina a handicap

Projekt

Rodina a handicap

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Rodina a handicap

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. získal finanční prostředky z Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace. Sub-projekt „Rodina a handicap“ je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Zprostředkovatelem tohoto grantu je Nadace Partnerství. Projekt je realizován od 1.9.2012 do 31.8.2014.

Cílem sub-projektu je pomoci rodinám pečujícím o dítě s handicapem při zabezpečování rovných podmínek ve společnosti, vytvářet vhodné podmínky pro skloubení nároků péče o nezaopatřené dítě s handicapem s osobním životem, podpořit individuální službu osobní asistence a zapojit rodiny s handicapem do běžného společenského života. Dílčím cílem je zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních služeb.

Pro rodiny pečující o dítě s handicapem jsou v projektu připraveny následující aktivity – odlehčovací byt, rodičovská skupina a klubovna. Druhý cíl projektu se zaměřuje na organizaci žadatele. Cílem je rozvoj pracovních kompetencí jednotlivých zaměstnanců a vytvoření nové pracovní pozice PR managera, vytvoření marketingové strategie.


Confederazione Svizzera
Nadace partnerství