Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Služby sociální prevence

 

eu

 

Obecně prospěšná společnost DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk realizuje projekt "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji".

Období realizace: 1.4.2016 - 31.12.2018

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057

 

Anotace projektu

Cílem projektu je zajistit fungování 7 druhů vybraných sociálních služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.

 

Dětský klíč v rámci tohoto projektu zajišťuje poskytování sociální služby sociální rehabilitace vymezené dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Projekt "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Soubory ke stažení