Přejít k hlavnímu obsahu

Ceník služeb

.

Ceník služeb

Ceník osobní asistence

Služba osobní asistence je uživatelům ze zákona poskytována za úhradu. Služba se hradí podle počtu hodin poskytnuté služby.

Úkony poskytnuté v rámci osobní asistence dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 5, odst. 1, písm. a), b), c), e), f), g) jsou poskytovány dle požadavků uživatele za cenu 90,- Kč za hodinu.

Osobní asistence do volnočasových aktivit je realizována za cenu 120,- Kč za hodinu.

Výše úhrady dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 5, odst. 2 bude účtována podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Ceník odlehčovací služby

Odlehčovací služba je uživatelům ze zákona poskytována za úhradu. Odlehčovací služba terénní a ambulantní je hrazena  podle počtu hodin poskytnuté služby.

Úkony poskytnuté v rámci odlehčovací služby dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 10, odst. 1, písm. a), b), c), d), e), f), g), h) jsou poskytovány dle požadavků uživatele za cenu 90,- Kč za hodinu.

Cena za 1 hodinu odlehčovací služby ambulantní v době letních prázdnin při čerpání minimálně 5 hodin za den je 70,- Kč.

Odlehčovací služba ambulantní v Klubovně Dětského klíče – snoezelen je realizována za cenu 120,- Kč za hodinu.

Odlehčovací služba pobytová je účtována za smluvní cenu 600,- Kč za službu.
 
Výše úhrady dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 10, odst. 2, písm. a) bude účtována podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odst. 1 písm. a), b), písm. c)  bodě 2, písm.e) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Platnost ceníku od 1. 12. 2018.

Schválila: Ing. Věra Nedomová
V Šumperku dne: 22. 11. 2018