Přejít k hlavnímu obsahu

Ceník služeb

.

Ceník služeb

Výše úhrad za poskytované sociální služby je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Ceník osobní asistence
  1 hodina osobní asistence  120,- Kč

Služba se hradí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Ceník odlehčovací služby
1 hodina odlehčovací služby terénní  120,- Kč
1 hodina odlehčovací služby ambulantní  120,- Kč

Služba se hradí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

odlehčovací služba pobytová  600,- Kč za službu

Platnost ceníku od 1. 1. 2020.

Schválila: Ing. Věra Nedomová
V Šumperku dne: 18. 12. 2019