Přejít k hlavnímu obsahu

Ceník služeb

.

Ceník služeb

Ceník osobní asistence

Služba osobní asistence je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Služba se hradí podle počtu hodin poskytnuté služby. Úkony poskytnuté v rámci osobní asistence dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 5, odst. 1, písm. a), b), c), d), e), f), g) jsou poskytovány dle požadavků klienta.


Výše úhrady dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 5, odst. 2 bude účtována podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

  Sociální služba Osobní asistence Cena Jednotka
1.  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 90,- Kč Hod.
2. Pomoc při osobní hygieně 90,- Kč Hod.
3. Pomoc při zajištění stravy  90,- Kč Hod.
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 90,- Kč Hod.
5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 90,- Kč Hod.
6. Osobní asistence do kroužku jízdy na koních  120,- Kč Hod.
7. Osobní asistence do pohybově dramatického kroužku 120,- Kč Hod.
8. Osobní asistence na bowling 120,- Kč Hod.
9. Osobní asistence do kroužku TV 120,- Kč Hod.
10. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 90,- Kč Hod.
11. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 90,- Kč Hod.

Platnost ceníku od 1. 12. 2018.

Schválila: Ing. Věra Nedomová
V Šumperku dne: 22.11.2018

Ceník odlehčovací služby

Odlehčovací služba je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Odlehčovací služba terénní a ambulantní je hrazena  podle počtu hodin poskytnuté služby. Úkony poskytnuté v rámci odlehčovací služby dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 10, odst. 1, písm. a), b), c), d), e), f), g), h) jsou poskytovány dle požadavků klienta za jednotnou cenu 90,- Kč/hod. Odlehčovací služba pobytová je účtována za smluvní cenu 600,- Kč za službu.

 

Výše úhrady dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 10, odst. 2, písm. a) bude účtována podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odst. 1 písm. a), b), písm. c)  bodě 2, písm.e) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

  Sociální služba Cena Jednotka
1.  Odlehčovací služba terénní 90,- Kč Hod.
2. Odlehčovací služba ambulantní 90,- Kč Hod.

  Sociální služba Cena Jednotka
1. Odlehčovací služba pobytová 600,- Kč služba

Cena za 1 hodinu odlehčovací služby ambulantní v době letních prázdnin při čerpání 5 hodin za den a více – 70,- Kč za hodinu.

Platnost ceníku od 1. 12. 2018.

Schválila: Ing. Věra Nedomová
V Šumperku dne: 22. 11. 2018