Přejít k hlavnímu obsahu

Finanční podpora

Posláním Dětského klíče Šumperk, o.p.s, je poskytování sociálních služeb, konkrétně služeb sociální péče, především osobám s poruchami autistického spektra a jejich rodinám, a zajistit jim  pomoc a podporu.

V rámci poskytování sociální služby zabránit sociálnímu vyloučení osobám s poruchami autistického spektra a osobám o ně pečujícím a umožnit jim participaci na každodenním životě společnosti – přístup ke vzdělání, kulturnímu a společenskému životu, k zaměstnání. Podporovat a zajišťovat sociální začleňování klientů do společnosti.

Chcete-li podpořit naši činnost, budeme vděčni za jakýkoliv způsob pomoci.

Možné způsoby finanční podpory:

  • jednorázový finanční dar,
  • pravidelná finanční podpora příkazem z bankovního účtu,
  • koupí trička a dalsích propagačních předmětů.

Jak se stát dárcem:

Pokud vás zaujala možnost, stát se naším dárcem, naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: detskyklic@seznam.cz
Tel.: +420 583 550 118

IČ: 25852957
Bankovní spojení: 277260083/0300

Sídlo: Šumperk, Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk

Ředitelka: Ing. Věra Nedomová, tel. 774868631

Tím, že nás podpoříte, získáte:

  • dobrý pocit, že jste udělali správnou věc,
  • darovací smlouvu pro odpis z daní.