Přejít k hlavnímu obsahu
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Cílem služby je podpořit osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich blízké v řešení nepříznivé sociální situace, a to způsobem, který vede k sociálnímu začlenění a dosažení potřebné změny.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

  • rodiny s dítětem s PAS
  • děti a dospělí s PAS

CO NABÍZÍME V RÁMCI SLUŽBY

  • pomoc zorientovat se ve své situaci, nalézt vhodné řešení a plánovat kroky k jeho dosažení
  • podporu osob s PAS př i jednáních s navazujícími službami, úřady a institucemi (zdravotními, školskými, sociálními, ÚP aj.)
  • poskytování informací souvisejících s PAS
  • podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (sociálně právní problematika, rodinné právo, dluhové poradenství)

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA

  • zdarma
  • ambulantní formou

JAK NÁS KONTAKTOVAT

  • telefonicky, emailem, písemně
  • osobně v poradně Dětského klíče Šumperk, o.p.s. - po předchozí telefonické nebo emailové domluvě

Adresa poradny, kontaktní osoba:

Husitská 3111/11, 787 01 Šumperk
Bc. Aneta Tkadlecová, DiS.
tel.: 608 784 226
e-mail: tkadlecova@detskyklic.cz