Přejít k hlavnímu obsahu

Dobrovolnictví

Posláním Dětského klíče Šumperk, o.p.s, je poskytování sociálních služeb, konkrétně služeb sociální péče,  především osobám s poruchami autistického spektra a jejich rodinám, a zajistit jim  pomoc a podporu.

V rámci poskytování sociální služby zabránit sociálnímu vyloučení osobám s poruchami autistického spektra a osobám o ně pečujícím a umožnit jim participaci na každodenním životě společnosti – přístup ke vzdělání, kulturnímu a společenskému životu, k zaměstnání. Podporovat a zajišťovat sociální začleňování klientů do společnosti.

Chcete-li podpořit naši činnost, budeme vděčni za jakýkoliv způsob pomoci.

Oblasti, ve které mohou dobrovolníci působit:

Dobrovolníci mohou pomoci zapojením se do chodu organizace různými formami:

  • příprava a pomoc při realizaci prezentačních akcí
  • administrativní práce a úklidové práce
  • spolupodílení se na fundraisingu a získávání dárců
  • nabídkou odborných znalostí
  • překlady a tlumočením

Jak se stát dobrovolníkem:

Pokud vás zaujala možnost zapojit se formou dobrovolnictví do činnosti naší organizace, naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: detskyklic@seznam.cz
Tel.: +420 583 550 118

Sídlo: Šumperk, Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk

Ředitelka: Ing. Věra Nedomová, tel. 774868631

Sociální pracovnice: Mgr. Daniela Symerská, tel. 731693873

Tím, že nás podpoříte, získáte:

  • dobrý pocit, že jste udělali správnou věc