Přejít k hlavnímu obsahu

Sociální služby

Projekt

Sociální služby

Olomoucký kraj

Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2017 byla Dětskému klíči poskytnuta účelová dotace z prostředků účelové státní dotace. Dotace byla poskytnuta na běžné výdaje související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Jedná se o osobní asistenci, odlehčovací službu.


Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2017 nám z finančních prostředků Olomouckého kraje byla poskytnuta dotace na běžné výdaje související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Finanční prostředky byly poskytnuty na osobní asistenci.

Město Šumperk

V roce 2017 jsme na činnost Dětského klíče obdrželi dotaci od města Šumperka. Projekt je zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra. Finanční příspěvek bude použit na pomůcky a hračky pro děti a částečně na úhradu provozních nákladů.


Na zajištění poskytování sociáních služeb Dětského klíče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsme od Města Šumperk obdrželi také dotaci na osobní asistenci a odlehčovací služby.

Obec Vikýřovice
Obec Vikýřovice

Obcí Vikýřovice nám byla poskytnuta dotace na úhradu výdajů spojených s činností organizace, jejíž činnost má přínos pro obyvatele na území obce Vikýřovice. Více informací o obci http://www.vikyrovice.cz

Město Zábřeh

Město Zábřeh poskytlo Dětskému klíči neinvestiční dotaci na rok 2017 na úhradu výdajů souvisejících s celoroční činností organizace pro klienta z města Zábřeha. Více informací o městu http://www.zabreh.cz