Přejít k hlavnímu obsahu

Rodina a autismus

Projekt

Rodina a autismus

Norway grants
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Sub-projekt je zaměřen

na komplexní podporu osob pečujících o osoby s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS) v domácím prostředí. Aktivitami sub-projektu se snažíme předcházet fyzickému i psychickému vyčerpání pečujících osob, přispět k prevenci syndromu vyhoření pečujících osob a eliminovat tak umístění osob s PAS do ústavní péče.

Hlavním cílem projektu je zajistit, aby osoby s PAS vyrůstali v přirozeném prostředí fungující vlastní rodiny, v komunitě.


Rodina a autismus
.

Tisková zpráva

Šumperk

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. obdržel v rámci programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ finanční příspěvek z Norských fondů 2009 – 2014 prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR na sub-projekt „Rodina a autismus“.

Sub-projekt je zaměřen na komplexní podporu osob pečujících o osoby s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS) v domácím prostředí. Aktivitami sub-projektu se snažíme předcházet fyzickému i psychickému vyčerpání osob pečujících, přispět k prevenci syndromu vyhoření pečujících osob a eliminovat tak umístění osob s PAS do ústavní péče.

Hlavním cílem a záměrem sub-projektu je pomoci rodinám pečujícím o osobu s  PAS tak, aby rodina plnila svoji nezastupitelnou funkci a osoby s PAS vyrůstaly v přirozeném prostředí.

V sub-projektu pečujícím osobám nabízíme odlehčovací službu pobytovou - rodiče mohou svěřit své dítě s PAS na určitou dobu (den až několik dní) do péče asistentů, kteří se snaží přizpůsobit jeho denní program podle jeho zvyklostí a simulovat mu domácí prostředí. Díky této službě mají rodiče čas k regeneraci sil, aktivnímu i pasivnímu odpočinku a zároveň mají možnost si vyřídit záležitosti, které při péči o dítě s autismem nestíhají. Sub-projekt dále zahrnuje vzdělávání osob pečujících o osobu s PAS a víkendový pobyt pro osoby pečující.

Dílčí cíl sub-projektu je zaměřen na podporu dětí a mladistvých s PAS v oblasti rozvoje komunikace, sebeobsluhy a samostatnosti. V průběhu realizace sub-projektu budou s dětmi a mladistvými s PAS probíhat nácviky sebeobslužných a sociálních dovedností, nácviky krátkodobého odloučení od rodiny. Tyto nácviky budou realizovány v odlehčovacím bytě. Pro osoby s PAS jsou v sub-projektu připraveny dva víkendové pobyty.

Sub-projekt je realizován od 1.5.2015 do 30.6.2016, pro účely projektu je k dispozici kontaktní e-mail detskyklic@seznam.cz, kontaktní osoba pro tiskovou zprávu M.Mazurková.


Norway grants
Ministerstvo zdravotnictví ČR