Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Rodina a autismus

mz ÄŤr

Sub-projekt je zaměřen na komplexní podporu osob pečujících o osoby s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS) v domácím prostředí. Aktivitami sub-projektu se snažíme předcházet fyzickému i psychickému vyčerpání pečujících osob, přispět k prevenci syndromu vyhoření pečujících osob a eliminovat tak umístění osob s PAS do ústavní péče.

Hlavním cílem projektu je zajistit, aby osoby s PAS vyrůstali v přirozeném prostředí fungující vlastní rodiny, v komunitě.

 

 

 

 

RODINA A AUTISMUS