Přejít k hlavnímu obsahu

Z historie

Rok 2014

V dubnu jsme poprvé uspořádali den otevřených dveří ve všech našich prostorách a  spolu s našimi přáteli a příznivci jsme se poprvé 2. dubna 2014 vyfotili v modrém před Šumperskou radnicí a zahájili tak novou tradici. Podařilo se nám zahájit projekt výstavby odlehčovacího bydlení v Temenici. Úspěšně jsme absolvovali inspekci kvality poskytovaných služeb osobní asistence.

Rok 2013

Zahájení a realizace projektu „Sociální rehabilitace“, v rámci projektu jsme navázali spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk, Zemědělským skanzenem „U Havlíčků“ v Rapotíně a pokračovali jsme ve spolupráci s Charitou Šumperk. V létě jsme přestěhovali klubovnu ze Štefánikovy ulice do nových prostor na ul. 28. října 1, v Šumperku.

Rok 2012

Na začátku roku 2012 jsme se přestěhovali do nových prostor v Šumperku na Kozinově ulici č. 35/5. Současně jsme zahájili provoz dalšího odlehčovacího bytu pro naše klienty. V dubnu se nám podařilo zaregistrovat novou sociální službu – sociální rehabilitaci a navázali jsme spolupráci s Charitou Šumperk.

Rok 2011

Děti, rodiče, zaměstnanci a rodinní příslušníci zahájili novou tradici společnou fotkou v modrém a zapojili se tak do kampaně „Lihgt it up blue“ (Rozsviťme se modře). V průběhu roku došlo ke změně v personální oblasti na pozici sociální pracovník.

Rok 2010

Zahájení realizace projektu „Autismus není překážkou – program pro mladistvé s autismem a osoby pečující o osobu blízkou“ č. CZ 1 04/3.1.02/43.00002 podpořeného Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dětský klíč realizuje mimo jiné také službu tréninkového bydlení. Za přínos v oblasti sociálních služeb byla organizaci udělena Cena Města Šumperka.

Rok 2009

Zaregistrování nové sociální služby Dětského klíče - odlehčovací byt, proškolení asistenta pro novou službu, vybavení prostor bytu.

Rok 2008

V průběhu roku 2008 organizace kladla důraz na odborné proškolení osobních asistentů absolvováním kurzu pracovník v sociálních službách. Další pozitivní změnou v Dětském klíči bylo přestěhování zázemí, kanceláří a klubovny pro poskytování odlehčovacích služeb do nových, větších a přístupnějších prostor.