Přejít k hlavnímu obsahu

Z historie

Rok 2012

Na začátku roku 2012 jsme se přestěhovali do nových prostor v Šumperku na Kozinově ulici č. 35/5. Současně jsme zahájili provoz dalšího odlehčovacího bytu pro naše klienty. V dubnu se nám podařilo zaregistrovat novou sociální službu – sociální rehabilitaci a navázali jsme spolupráci s Charitou Šumperk.

Rok 2011

Děti, rodiče, zaměstnanci a rodinní příslušníci zahájili novou tradici společnou fotkou v modrém a zapojili se tak do kampaně „Lihgt it up blue“ (Rozsviťme se modře). V průběhu roku došlo ke změně v personální oblasti na pozici sociální pracovník.

Rok 2010

Zahájení realizace projektu „Autismus není překážkou – program pro mladistvé s autismem a osoby pečující o osobu blízkou“ č. CZ 1 04/3.1.02/43.00002 podpořeného Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dětský klíč realizuje mimo jiné také službu tréninkového bydlení. Za přínos v oblasti sociálních služeb byla organizaci udělena Cena Města Šumperka.

Rok 2009

Zaregistrování nové sociální služby Dětského klíče - odlehčovací byt, proškolení asistenta pro novou službu, vybavení prostor bytu.

Rok 2008

V průběhu roku 2008 organizace kladla důraz na odborné proškolení osobních asistentů absolvováním kurzu pracovník v sociálních službách. Další pozitivní změnou v Dětském klíči bylo přestěhování zázemí, kanceláří a klubovny pro poskytování odlehčovacích služeb do nových, větších a přístupnějších prostor.

Rok 2007

V souvislosti s novelizací zákona o sociálních službách dochází k registraci služeb Krajským úřadem Olomouckého kraje - osobní asistence a odlehčovací služba pro děti s handicapy především pro děti s autismem. Organizace nabízí volnočasové aktivity, víkendové pobyty a nově jednodenní výlety a prázdninový letní pobyt ve dvou po sobě jdoucích turnusech.

Rok 2006

Organizace personálně posílí o dvě pracovní síly - sociální pracovnici, administrativní pracovnici. Stěhuje se do větších prostor, kde zahajuje novu službu - Klubovna Dětského klíče. Nabídka je dále rozšířena o víkendové pobyty pro děti s autismem. Dětský klíč je zařazen do komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka, celý rok věnuje prezentaci organizace a práci s veřejností.