Přejít k hlavnímu obsahu

Z historie

Rok 2005

Dětský klíč rozšiřuje svoje aktivity, informuje veřejnost o své činnosti. Zajišťuje odborné vzdělávání osobních asistentů. Město Šumperk oceňuje práci organizace cenou Města Šumperka v oblasti sociálních služeb, návrh na ocenění podali obyvatelé města.

Rok 2004

V roce 2004 se klienti organizace mohli zúčastnit letního integračního pobytu v atmosféře běžného dětského tábora. Organizace také pořádala pro rodiče, rodinné příslušníky a pedagogy odborné semináře a seznamovala je s problematikou autismu. V tomto roce vzniká odlehčovací služba do rodin.

Rok 2003

Od roku 2003 společnost reagovala na poptávku ze strany rodin po naplnění volného času autistických dětí. Začaly se tedy realizovat projekty volnočasových aktivit s osobní asistencí v podobě tělovýchovného kroužku, jízdy na koních, canisterapie a byla vybavena kuchyňka za účelem procvičování základních sociálních dovedností. Pomůcky získala i výtvarná dílna se zaměřením na arteterapii.

Rok 2002

Organizace zaměstnává koordinátora projektů, realizují se první odborné semináře pro rodiče handicapovaných dětí. Za finanční podpory z nadace ADRA vzniká první osobní asistence.

Rok 2001

Organizace realizuje první projekty, získává dárce z řad firem a jednotlivců, finanční prostředky putují na podporu speciální SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk. Ve spolupráci se školou pořádá první ročník benefiční akce - ,,Módní přehlídka“. Díky postupnému získávání peněz od velkých sponzorů a drobných dárců mohli být odborně proškoleni speciální pedagogové.

Rok 2000

Vznik organizace byl iniciován potřebou pomoci dětem a rodičům handicapovaných dětí – zejména s poruchami autistického spektra (PAS), a to v regionu Šumperk, Zábřeh a Hanušovice. V této oblasti, znevýhodněné svou geografickou polohou a velkou vzdáleností od velkých měst. Činnost společnosti byla zahájena v návaznosti na Speciální základní a mateřskou školu pro žáky s více vadami, kde byla první auti třída s pěti dětmi se zavedeným speciálním vzdělávacím programem, který využívá prvky tzv. TEACCH programu. Byla založena na základě iniciativy rodičů autistických dětí a pedagogů této školy. Již od prvopočátku se ukázala finanční náročnost na materiální vybavení této třídy. Veškeré získané finanční prostředky organizace Dětský klíč první tři roky existence tedy plynuly na zakoupení didaktických pomůcek pro zkvalitnění výuky.