Přejít k hlavnímu obsahu

Z historie

Rok 2007

V souvislosti s novelizací zákona o sociálních službách dochází k registraci služeb Krajským úřadem Olomouckého kraje - osobní asistence a odlehčovací služba pro děti s handicapy především pro děti s autismem. Organizace nabízí volnočasové aktivity, víkendové pobyty a nově jednodenní výlety a prázdninový letní pobyt ve dvou po sobě jdoucích turnusech.

Rok 2006

Organizace personálně posílí o dvě pracovní síly - sociální pracovnici, administrativní pracovnici. Stěhuje se do větších prostor, kde zahajuje novu službu - Klubovna Dětského klíče. Nabídka je dále rozšířena o víkendové pobyty pro děti s autismem. Dětský klíč je zařazen do komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka, celý rok věnuje prezentaci organizace a práci s veřejností.

Rok 2005

Dětský klíč rozšiřuje svoje aktivity, informuje veřejnost o své činnosti. Zajišťuje odborné vzdělávání osobních asistentů. Město Šumperk oceňuje práci organizace cenou Města Šumperka v oblasti sociálních služeb, návrh na ocenění podali obyvatelé města.

Rok 2004

V roce 2004 se klienti organizace mohli zúčastnit letního integračního pobytu v atmosféře běžného dětského tábora. Organizace také pořádala pro rodiče, rodinné příslušníky a pedagogy odborné semináře a seznamovala je s problematikou autismu. V tomto roce vzniká odlehčovací služba do rodin.

Rok 2003

Od roku 2003 společnost reagovala na poptávku ze strany rodin po naplnění volného času autistických dětí. Začaly se tedy realizovat projekty volnočasových aktivit s osobní asistencí v podobě tělovýchovného kroužku, jízdy na koních, canisterapie a byla vybavena kuchyňka za účelem procvičování základních sociálních dovedností. Pomůcky získala i výtvarná dílna se zaměřením na arteterapii.

Rok 2002

Organizace zaměstnává koordinátora projektů, realizují se první odborné semináře pro rodiče handicapovaných dětí. Za finanční podpory z nadace ADRA vzniká první osobní asistence.

Rok 2001

Organizace realizuje první projekty, získává dárce z řad firem a jednotlivců, finanční prostředky putují na podporu speciální SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk. Ve spolupráci se školou pořádá první ročník benefiční akce - ,,Módní přehlídka“. Díky postupnému získávání peněz od velkých sponzorů a drobných dárců mohli být odborně proškoleni speciální pedagogové.